KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie z siedzibą przy ulicy Edwardów 31 jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.

Podstawą prawną działania przedszkola jest: 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowne akty wykonawcze do w/w Ustawy. 
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz 19 z pózn. zm. 
 3. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz.U. 2017 poz. 59

Statut Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie


Uchwała nr  57/VII/95 Rady Miejskiej z dnia 04 .09. 1995 R.


Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Bełchatowie zostało powołane na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr 57/VII/95 z dnia 04.09.1995r. 

Siedzibą Przedszkola są pomieszczenia w budynku przy ulicy Edwardów 31.

Ustalona nazwa używana przez przedszkole na pieczątce podłużnej brzmi: 

 • Przedszkole Samorządowe nr 7 
 • Im. Krasnala Hałabały 
 • 97 - 400 Bełchatów, ul. Edwardów 31 
 • telefon/fax 044 632 66 37 

NIP: 769 19 67 606    REGON: 592132533 

Organem prowadzącym Przedszkole jest  Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

 • ul. Kościuszki 1
 • 97-400 Bełchatów
 • tel.: 44 733 51 16, 733 51 15
 • FAX: 44 632 69 23
 • e-mail: um@belchatow.pl 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Łódzki Kurator Oświaty. 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie
odpowiada: Urszula Wilk 
data: 23-12-2019
wytworzył: Bernarda Kaczmarek
data: 23-12-2019
data: 23-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-12-2019 - Edycja treści
 • 08-12-2019 - Edycja treści
 • 21-11-2019 - Edycja treści
 • 13-11-2019 - Edycja treści
 • 04-10-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 160