KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Szanowni Państwo od 1 września 2013r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) ulega zmianie stawka opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Świadczenia przedszkoli realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych podlegają opłacie za każdą godzinę w wysokości

1 zł.

Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa przewiduje zniżki dla rodziców:

 • dla rodzica samotnie wychowującego dziecko - 25%
 • za drugie dziecko w przedszkolu - 50%
 • za trzecie i następne dziecko w przedszkolu - 75%

W związku z Zarządzeniem Nr 1/08/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7 w sprawie: ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie, od 01września 2020 r. obowiązują następujące opłaty:

 • Dzienna stawka żywieniowa – 8,40 zł
 • śniadanie - 25% - 2,10 zł
 • obiad - 50% - 4,20 zł
 • podwieczorek - 25% - 2,10 zł

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie naliczane są na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z rodzicami, w zależności od frekwencji dziecka w danym miesiącu.

Płatności za usługi dokonywane będą miesięcznie, w terminach wskazanych przez Przedszkole, nie później jednak niż do 15 dnia każdego miesiąca, za który wnoszona jest opłata w przypadku dokonania wpłaty u intendenta przedszkola. Jeżeli rodzice dokonują wpłat drogą elektroniczną to wpłaty są dokonywane do 20 dnia każdego miesiąca na wskazane przez przedszkole konto. W przypadku zwłoki w odpłatności, naliczane będą odsetki ustawowe (art.481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego), od pierwszego dnia następnego miesiąca.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454) z dniem 1 stycznia 2017r opłat za przedszkole dokonują Rodzice wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, poprzez przelewy na rachunek bankowy przedszkola.

Numer konta bankowego to:

 • PKO Bank Polski S. A. 74 1020 3958 0000 9502 0268 3589

W zakładce „Odpłatność" znajdują się zakładki dla wszystkich oddziałów przedszkolnych, należy otworzyć grupę, do której uczęszcza dziecko, tam znajduje się lista, która jest zgodna z numeracją w dzienniku zajęć danego oddziału.

Do każdego numeru przypisane są kwoty do zapłaty za pobyt, wyżywienie oraz kwota razem.

W tytule wpłaty należy wpisać:

 1. Imię i nazwisko rodziców i dziecka, nr grupy, do której dziecko uczęszcza,
 2. miesiąc, za który wnoszona jest opłata,
 3. wyszczególnić rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana.

W celu uzyskania informacji o posiadanym przez dziecko numerze w dzienniku zajęć prosimy o kontakt z nauczycielem w grupie.

Wpłat drogą elektroniczną dokonywać należy do 20 dnia każdego miesiąca na wskazane przez przedszkole konto.

W przypadku zwłoki w odpłatności, naliczane będą odsetki ustawowe (art.481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego), od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie
odpowiada: Urszula Wilk
data: 28-08-2020
wytworzył: Bernarda Kaczmarek
data: 28-08-2020
data: 28-08-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-08-2020 - Edycja treści
 • 08-01-2020 - Edycja treści
 • 29-08-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 212