KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor przedszkola –mgr Urszula Wilk

tel - 44/ 632 66 37

e - mail: ps7@belchatow.pl

Funkcję dyrektora przedszkola powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta Bełchatowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor przedszkola:

 1. Kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, pojęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola.
 7. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza przedszkola.
 8. Decyduje w szczególności w sprawach:
  1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,
  3. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
  4. w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 9. W realizacji swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami.
 10. Wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.
 11. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy dyrektor przedszkola odpowiada za:
  1. przestrzeganie statutu przedszkola;
  2. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  3. przestrzeganie przepisów prawa.
 12. W przedszkolu nie ma stanowiska wicedyrektora przedszkola.
 13. W przypadku nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel przedszkola wyznaczony przez Organ Prowadzący.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie
odpowiada: Urszula Wilk
data: 23-12-2019
wytworzył: Bernarda Kaczmarek
data: 23-12-2019
data: 23-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-12-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 130